Naiset tasa-arvoisessa asemassa työelämässä? Naisen euro ei ole edelleenkään kokonainen euro.

Tasa-arvo on asia joka puhututtaa monesti.

Asia, joka herättää vahvoja tunteita. Monelle tasa-arvo on todella tärkeä arvo elämässä, jota pyrkii toteuttamaan arjessa ja elämässään sekä edistämään sitä yhteiskunnassa ja maailmassa. 

Itse lukeudun myös näihin immeisiin, joille tasa-arvo on tärkeä osa elämää ja haluan omalla toiminnallaan pyrkiä sitä edistämään ja parantamaan. Koen, että meillä jokaisella on vaikutusvaltaa tasa-arvon edistämiseksi ja yhteiskunnallisissa asioissa sitäkin voitaisiin tuoda vielä enemmän esille. Tasa-arvoinen kohtelu kuuluu meille jokaiselle, meidän perustuslaki myös nostaa esille tasa-arvon seuraavanlaisesti:

"Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Perustuslaki velvoittaa myös edistämään sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä."
Tasa-arvo koskettaa siis aivan meitä jokaista ja sitä voidaan tarkastella hyvin monesta eri näkökulmasta.
Itse tarkastelen omassa arjessa ja elämässä tasa-arvoon liittyviä asioita oman sukupuoleni kautta eli erityisesti nais-mies -asetelmaamme yhteiskunnassamme kuin myös maailmalla sekä tyttöjen asemaa yleisesti ottaen tämän lisäksi. 

Näin naistenpäivän kunniaksi haluankin kertoa omia ajatuksia tasa-arvosta ja millä tavalla naiset ovat osana meidän yhteiskuntaa ja maailmaa sekä minkälainen heidän asema on.

On totta, että Suomessa olemme olleet monella tavalla edellä kävijöitä naisten aseman tasa-arvoistamisen suhteen. Esimerkiksi Suomessa naiset saivat äänioikeuden vuonna 1906 ensimmäisenä maana Euroopassa ja kolmantena koko maailmassa. Suomea onkin monessa kohtaa nostettu tasa-arvoisimmaksi maaksi kun puhutaan naisten-ja miesten välisistä suhteista yhteiskunnassamme. Vaikka olenkin ylpeä siitä, mitenkä hyvin naisten asema on kohentunut reilun 100 vuoden aikana on meillä vielä monta epäkohtaa jossa nainen ei samassa asemassa miehen kanssa.

Itse koen kaikkein eniten epäkohtaa työelämässä. Naisen euro ei ole edelleenkään euro miehen rinnalla vaan naisen euro on 0,84 senttiä. Monet selittävät tämän eroa sillä, että miehet tekevät enemmän työtunteja ja ovat korkeimmissa asemissa. Meidän yhteiskunnallinen järjestelmä kannustaa edelleen enemmän naisia jäämään lasten kanssa kotiin joka heikentää heidän etuuksia esimerkiksi eläkkeen kertymisessä. Onko siis ihme, että eroavaisuuksia tulee tuntien ja kertymien suhteen? 
Vaikka yhteiskunnallisesti Suomi on mallimaa tasa-arvon suhteen niin silti meidän yhteiskunnassamme on selkeä näkymä mies-ja naisvaltaisista aloista joka edelleen vaikuttaa siihen, mitä alaa lähdetään opiskelemaan ja mihin hakeudutaan töihin. Hyvänä esimerkkinä, että tilastokeskuksen "Sukupuolten tasa-arvo 2021" -julkaisussa mainitaan, että sotepalveluissa työskentelevistä naisia on 85,4 % ja rakennusalalla työskentelevistä miehiä on 90,8 %. Kyseisessä selvityksessä kerrotaan myös, että naisen keskiansio oli 3229 euroa kuukaudessa, miesten taas 3838 euroa kuukaudessa. 

Itse koen, että en ole työelämässä samassa asemassa miesten kanssa. Koen edelleen, että naisiin kohdistuu enemmän paineita ja heidän tulee tuoda esille työmoraaliinsa jos he haluavat nousta niin sanotusti rivityöntekijästä johtoportaille. Tietenkään joka paikassa näin ei ole ja se on hienoa, mutta monessa paikkaa on. Yhteiskuntamme olettaa edelleen, että nainen on se joka yhdistää työn ja perheen sopuisasti keskenään. Tällöin vapautuu taas tilanne miehille siinä, että he voivat tehdä enemmän töitä. Paine kohdistuu naisiin tässä asiassa, ei miehiin.
Sote-alalla olemme jääneet jumiin palkkakuoppaan josta ei tunnu olevan tietä pois. Samanlaista palkkakuoppaa ei ole ihme ja kumma miesvaltaisella alalla olemassakaan niin kuin se on sote-alalla. Naisen työtä ei ole arvostettu menneisyydessä niin paljon, että siitä olisi maksettu saman verran kuin miehille. Erilaisilla laki uudistuksella ja työehtosopimuksilla on pyritty pienentemään palkoissa olevia eroja ja onhan meillä laissakin vaatimus naisten ja miesten välisestä palkkatasa-arvosta mutta siltikään.. Suomessa ei esimerkiksi suostuttu siihen, että ammatteja ja palkkoja oltaisiin tarkasteltu koulutuksen ja vaativuuden perusteilla esimerkiksi AMK-tason koulutuksen käynyt työntekijät olisivat olleet samalla palkkaviivalla ja tämän jälkeen työn vaativuuden ja vastuun perusteella siihen oltaisiin tehty lisäyksiä. Koska tälläiseen tarkasteluun ja palkkojen uudistamiseen ei suostuttu tienaa esimerkiksi insinööri AMK jopa 14 000 euroa enemmän vuodessa kuin sairaanhoitaja AMK. 

Uskon vakaasti siihen, että meistä jokainen voi olla vaikuttamassa tasa-arvon toteutumiseen ja edistää sitä omalla toiminnalla. On tärkeää, että naisten asemasta puhutaan ja keskustellaan laajasti. Ehkä jonain päivänä saavutamme työelämässäkin miesten ja naisten tasa-arvon.


Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

-Johanna-


Jos kiinnostuit aiheesta niin tässä hyviä lukuvinkkejä:


Naisen aivot, miehen aivot. Onko aivoilla sukupuolta? -Markus Heilig 2019

Näkymättömät naiset. Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille. -Caroline Criado Perez 2020Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Veeran tervehdys ja ajatuksia ystävyydestä!

Uusi toiminnanjohtaja Kaisa esittäytyy

Tuleeko sinusta isona taiteilija?