Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2022.

Voiko haasteista huolimatta opiskella? - Todellakin!

Kuva
  Nyt maaliskuussa meillä täällä Varapäreessä on kuukauden teemana tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Mietin pitkään mistä näkökulmasta haluaisin tätä aihetta käsitellä, sillä tämä aihe on valtavan suuri ja monipuolinen. Vaikka elämme Suomessa, joka on yksi maailman tasa-arvoisimpia maita, emme mekään ole täydellisiä ja meilläkin on valtavasti tekemistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi. Meillä on valtavasti erilaisia syrjiviä rakenteita ja paljon näkymättömiä esteitä, joita esimerkiksi erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat joutuvat ylittämään.   Haluan ottaa esiin mahdollisuuden tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen opiskeluun, sillä tämä aihe on minun elämässäni pinnalla tällä hetkellä. Tässä tekstissä en ota kantaa vähemmistöjen tai sukupuolien väliseen tasa-arvoon (vaikka ne ovatkin todella tärkeitä asioita) vaan pohdin erilaisten haasteiden vaikutusta mahdollisuuksiin rakentaa mielekästä tulevaisuutta. Kuinka suhtaudumme erilaisiin haasteisiin tai esteisiin? Entä, j

Naiset tasa-arvoisessa asemassa työelämässä? Naisen euro ei ole edelleenkään kokonainen euro.

Kuva
Tasa-arvo on asia joka puhututtaa monesti. Asia, joka herättää vahvoja tunteita. Monelle tasa-arvo on todella tärkeä arvo elämässä, jota pyrkii toteuttamaan arjessa ja elämässään sekä edistämään sitä yhteiskunnassa ja maailmassa.  Itse lukeudun myös näihin immeisiin, joille tasa-arvo on tärkeä osa elämää ja haluan omalla toiminnallaan pyrkiä sitä edistämään ja parantamaan. Koen, että meillä jokaisella on vaikutusvaltaa tasa-arvon edistämiseksi ja yhteiskunnallisissa asioissa sitäkin voitaisiin tuoda vielä enemmän esille. Tasa-arvoinen kohtelu kuuluu meille jokaiselle, meidän perustuslaki myös nostaa esille tasa-arvon seuraavanlaisesti: "Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslaki velvoittaa myös edistämään sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä erity