"Yksinäisyys tuntuu loputtomalta. Loppuuko tämä koskaan?" Ikäihmisten kokemuksia yksinäisyydestä.

Yksinäisyys on lisääntynyt Suomessa. Voisi jopa sanoa, että yksinäisyys on niin sanotusti kansantautimme tällä hetkellä. Ennen yksinäisyydestä kärsi noin joka viides suomalainen mutta tällä hetkellä yksinäisyydestä kärsii peräti JOKA KOLMAS!

Mieti! Joka kolmas suomalainen kokee yksinäisyyttä. Tämä on aivan älyttömän paljon. Ja huolestuttavinta onkin, että tämä lukema on noussut edellisen kahden vuoden aikana. Korona on ollut yksi merkittävä vaikuttaja tähän asiaan. Yksinäisyys on erityisesti lisääntynyt 65- vuotiailla, yksinasuvilla, pienituloisimmilla ja työelämän ulkopuolella olevilla. Yksinäisyyden haitat on lisääntynyt niillä jotka ovat yhteiskunnassamme heikommassa asemassa. 

Pitkittyneenä yksinäisyys heikentää ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä, niin fyysistä kuin henkistäkin. Yksinäisyys altistaa monille sairauksille ja erityisesti se vaikuttaa ihmisen mielenterveyteen heikentävällä tavalla. Yksinäiset ihmiset jäävät muita enemmän ulkopuolelle yhteiskunnan palveluista ja toiminnoista.

Haluamme tässä blogitekstissä tuoda esille sen, mitä yksinäisyys on sekä kerromme ikäihmisten ajatuksia ja kokemuksia yksinäisyydestä, miltä se tuntuu ja mikä yksinäisyyteen helpottaa.Mitä yksinäisyys sitten on?

Yksinäisyys on kokemus. Omakohtainen tunne ja kokemus siitä, että tuntee itsensä yksinäiseksi. Myös ihminen, joka on muiden ihmisten parissa, saattaa kokea ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä. Jotkut taas viihtyy paljon itsekseen ja tykkää viettää aikaa omissa oloissaan eikä koe yksinäisyyttä ollenkaan. Ehkä voidaankin ajatella, että yksinäisyys ei ole koskaan oma valinta. Yksin oleminen on oma valinta.

Meillä jokaisella on elämänvaiheita jolloin tunnemme yksinäisyyttä, enemmän tai vähemmän. Monesti yksinäisyyden tuntemukset nousee esille elämän murros/muutosvaiheissa esimerkiksi muutto pois kotoa, läheisen menettäminen, muutto uudelle paikkakunnalle, työpaikan vaihtaminen tai jokin muu muutos elämässä. Yksinäisyyden tunne on täysin luonnollinen tunne mutta on tärkeää osata myös tiedostaa se ja pyrkiä tekemään asialle muutosta.

Me jokainen kaipaamme yhteenkuuluvuuden tunnetta läpi elämämme ajan!

Kysyimme Varapäreen ystäväpiirissä olevilta ikäihmisiltä, miltä yksinäisyys heistä tuntuu ja mitä yksinäisyys heidän mielestään on. Yksinäisyyden tunne koettiin negatiivisena. Monille tunne oli ahdistava, pitkäkestoinen ja jopa masentava. Monet kokivat, että mitä vanhemmaksi on tullut sitä enemmän kokee yksinäisyyden tunnetta ja kaipaa ihmistä ympärille. Osalla yksinäisyyden tunnetta varjosti vielä omat pohdinnat siitä, olisiko itse voinut tehdä jotakin toisin aikoinaan ettei kokisi niin voimakkaasti yksinäisyyttä nytten.

Tässä  muutamia ajatuksia:

"Joskus yksinäisyys hyväksi. Mutta jos on tottunut olemaan yhdessä tai seurassa toisten kanssa niin tuntuu oudolta."

"Aika on pitkä. Tulee ahdistava olo, varsinkin jos on mielen päällä asioita."

"Tuntuu eniten silloin kun on paha olo ja paha olo sitten vain pahenee."

"Tuntuu, että loppuuko tämä koskaan."

"Iltaisin tulee usein yksinäisyys ja matalapaine."
Miten voi auttaa yksinäistä? Mikä helpottaa?

Joissakin paikkakunnilla on tarjolla niin sanottuja ystäväpalveluita joita saattaa järjestää Punainen risti tai seurakunta. Vapaaehtoiset kyläilevät, soittelevat yksinäisille ihmiselle ja auttavat heitä tarpeen tullen arjessa. Monella paikkakunnalla järjestetään erilaisia ryhmiä tai kokoontumisia kohdennettuna yksinäisille.

Monesti kuitenkin vaatii paljon rohkeutta lähteä liikkeelle ja osallistua. Varsinkin jos yksinäisyys on pitkittynyt. Omasta mielestä Kiuruvedelläkin on hyvin erilaisia toimia johon yksinäiset voivat osallistua, olipa minkä ikäinen tahansa. Kiuruvedellä on vahva yhdistystoiminta (myös muukin kun me Varapäre) jotka järjestävät erilaisia viriketoimintoja ja kerhoja. 

Myös meillä Varapäreessä yhtenä tavoitteena on, että toimintaan osallistuminen vähentää yksinäisyyden tunnetta ja saadaan aktivoitua ihmisiä osallistumaan enemmän toimintaan niin meillä kuin laajemmin ajateltuna paikkakunnan toimintoihin. Varapäreen vaikuttavuuden arvioinnissa onkin joka vuosi todettu, että ihmiset jotka osallistuvat toimintaamme ja kokevat yksinäisyyttä usein tai lähes päivittäin ovat kokeneet Varapäreen toiminnan lieventävän yksinäisyyden tunnetta. Monelle toimintaan osallistumisen kautta tulee ainoat sosiaaliset kontaktit.

Meistä jokainen voi kuitenkin auttaa yksinäisiä. On tärkeää, että läheisiltämme kyselemme mitä kuuluu. Muistetaan soitella tai laittaa viestiä. Käydään kylässä tai haetaan omaan kotiin kyläilemään omia läheisiä. Ollaan siis läsnä ja saatavilla. Ja jos tietää, että läheinen potee yksinäisyyttä niin rohkaistaan sitä eri toimintoihin mukaan ja usein se vaatii myös läheiseltä sen, että alkuun pitää olla mukana.

Kysyimme ystäväpiiriin osallistuvilta, että mikä heillä helpottaa yksinäisyyteen. Tässä heidän vastauksia:

"Ystävät, eri kerhot joita tässä järjestetään. Perhe, kun lapset käy kylässä tai soittelevat.

"Ystävän puhelun aamuisin. Nämä kerhot on tärkeitä."

"Erilaiset kerhot, jumpat, tapaamiset ja puhelut. Silloin voi unohtaa yksinäisyyden ja kurjuuden."

"Kaikki kerhot ja ystävät. Kuulee ystävän äänen niin piristää, ystävä asuu naapurissa."

"Soitellaan ystävän kanssa ja jaetaan Iisalmen sanomat. Pidetään huolta toisista. Yhteisöllisyys on tärkeää tässä talossa."


Pidetään toisistamme huolta!

-Johanna-


Lähteet:

Yksinäisyys on räjähtänyt Suomessa -asialle on tehtävä heti jotain 

Mitä yksinäisyys on?


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mykkäkoulusta työtehtävien tahalliseen vaikeuttamiseen - Työpaikkakiusaaminen ilmenee eri tavoin.

Uusi apuohjaaja Elina esittäytyy!

Toiminnanohjaajan esittely ja ajatuksia luovuudesta