Työllä on merkitystä hyvinvointiimme -niin hyvässä kuin pahassa.

Työ merkitsee meille jokaiselle jotakin, enemmän tai vähemmän. Toiset pitää todella tärkeänä sitä, että on töissä ja viihtyy työssään, toiselle työssä käyminen voi olla "pakkopullaa" eikä se kiinnosta, joku arvottaa työn kautta itseään ja kenties toisia ihmisiä, joku taas saattaa haaveilla aivan eri työstä missä tällä hetkellä on.

Meitä on moneksi. Ja niin kuuluu ollakin.

Suomessa arvostetaan työtä ja työn tekemistä. Useinhan me kysymmekin uusilta tuttavuuksilta tai pitkän ajan jälkeen kun tapaa jonkun, että "No missäs sinä olet tällä hetkellä töissä? "Mitäs sinä nykyään teet?" Vaatimaton kysymys, joka sisältää kuitenkin hyvin paljon. Monestikaan emme tule ajatelleeksi, miten vaikeaa tähän kysymykseen vastaaminen voi olla. Koska työ on meillä Suomessa niin suuressa arvossa voi vastaaja ajatella, että työttömyydestä tai "koti-vanhempana" olemista väheksytään ja sitä saatetaan hävetä ilman mitään syytä. 

Löysin mielenkiintoisen tutkimuksen, kun lähdin pohtimaan mitä kirjoitan ja kaipasin lisää taustatietoa asiasta omien ja  muiden kokemusten rinnalle. Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) oli tehnyt kyselyn vuonna 2019 minkälainen merkitys työllä on suomalaisille. Kyselyn mukaan suomalaiset kokevat seuraavat neljä asiaa/tekijää kaikkein tärkeimmäksi: raha, yhteiskunnallinen velvollisuus, itsensä kehittäminen sekä yhteisöllisyys. Kyselyyn vastanneista ainoastaan 22 prosenttia kävisi töissä vaikka rahaa ei tarvitsisi. 

Kyselyn tulokset viittaavat myös siihen, että työ koetaan yhteiskunnalliseksi velvollisuudeksi. Ilman työtä koetaan, ettei täytä yhteiskunnallisia määritteitä ja koetaan huonommuutta. Jo siis työttömyys vaikuttaa hyvin vahvasti hyvinvointiimme ja mielenterveyteen. Paljon on uutisoitu myös lisääntyvistä työuupumuksista. Työuupumus tarkoittaa tarkoittaa pitkittynyttä työstressiä jossa voimavarat uupuvat vähitellen, pahimmassa tapauksessa kokonaan. Uupumuksesta kuntoutuminen voi olla hyvinkin pitkäprosessi ja se saattaa hyvinkin uusiutua myöhemmin uudestaan. Työuupumus on varmastikin pahin vaikutus siihen omaan hyvinvointiin loppujen lopuksi. 

Kuitenkin työ vaikuttaa meihin positiivisella ja negatiivisella tavalla, tottakai! Ei siis tule nyt vain puhua negatiivisella sävyllä työn vaikutuksista. Tarkoituksena on nostaa esille molemmat puolet, mutta tärkeää on, että jokainen meistä itse tunnistaa ja tiedostaa miten työ meihin vaikuttaa sekä mitä tulisi tehdä jos negatiivisuus alkaa ottaa liikaa valtaa. Työ ei saa kuitenkaan olla se meidän ainoa elämä!Mikä sitten työssä tukee sitä omaa hyvinvointia ja mikä taas ei tue ollenkaan. Pohdin tätä asiaa omien kokemusten ja minulle lähetettyjen vastausten kautta, joita tuli sosiaalisen median kautta. Ajattelin, että kokoan lyhyen listauksen hyvistä ja huonoista asioista.

Mitkä asiat tukevat hyvinvointia?

1. Työ ja vapaa-aika on tasapainossa.

2. Työ on intohimo ja osa elämää.

3. Vapaus omassa työssä.

4. Työn joustavuus.

5. Hyvä työyhteisö ja johtaminen.

6. Itsensä kehittäminen ja omien vahvuuksien käyttäminen.

Mitkä asiat eivät tue hyvinvointia?

1. Työ on intohimo ja osa elämää.

2. Työn liiallinen kuormittavuus.

3. Työstä ei pääse irtautumaan vapaa-ajalla.

4. Huono johtaminen.

5. Työpaikan ilmapiiri huono, kiusaaminen.

6. Työn epävarmuus tai arvostuksen puute.


Listasta voidaan huomata, että monet asiat saattavat olla molemmilla listoilla sekä monet asiat ovat vastakohtia toisille. 

Työllä on hyvin suuri vaikutus meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eikä sitä tule missään nimessä vähätellä. On kaikkien edunmukaista, että työ hyvinvointia tuetaan sekä työn rakenteisiin kiinnitetään huomiota ja, että niitä tarkastellaan vuosittain. On tärkeää huomioida, millä tavalla työntekijä itse kokee työn tekemisen ja minkälaisia muutoksia hyvinvoinnin tukemiseen voisi tehdä jos tarve on. Hyvin voiva työntekijä on paljon parempi työntekijä kuin työhönsä tympääntynyt, väsynyt ja kyllästynyt tai sellainen, joka kokee vain että työ aiheuttaa pahaa oloa ja mielenterveys rapisee sitä tehdessä. Tarvittaessa työntekijän tulee itsekin tehdä rohkeita päätöksiä ja kenties vaihtaa työpaikkaa tai alaa, jotta oma hyvinvointi säilyy.

Mitä sinä teet, jotta viihdyt töissäsi?

Mitä omassa työssäsi voisi parantaa, että se tukisi enemmän sinun hyvinvointia?

Näihin pohdintoihini päätän tämän tällä kertaa.

-Johanna-Lähteet

Rahan takia. EVA analyysi. 

Työuupumus. Terveyskirjasto.Tätä teemaa olen pyöritellyt paljonkin mielessäni, koska kaipaan työhön ja vapaa-aikaan tasapainoa. Kun työ jota tekee on elämäntapa ja intohimo, on se samaan aikaan ihanaa ja haastavaa. Samat asiat tukee hyvinvointia ja toisaalta haastaa sitä. Esim. vapaus määritellä itse työntekopaikka ja ajankohta. Ihanaa kun on joustoa ja voin tehdä äkkinäisiäkin muutoksia työvuoroihini, mutta samalla teen esim. etäpäivinä ihan liikaa töitä ilman taukoja. Vapaa ajalla opiskelen työhön liittyviä asioita, olen oppinut ja oivaltanut paljon asioita, jotka näkyvät minun kauttani toiminnan kehittymisenä, mutta toisaalta en irrottaudu työstä juuri koskaan.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mykkäkoulusta työtehtävien tahalliseen vaikeuttamiseen - Työpaikkakiusaaminen ilmenee eri tavoin.

Uusi apuohjaaja Elina esittäytyy!

Toiminnanohjaajan esittely ja ajatuksia luovuudesta