Jokainen opiskelija on tärkeä ja #AvunArvoinen! Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään 22.4.2021
Korona-ajalla on suurta vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin. Etäopiskelun vuoksi osallisuuden kokemus esimerkiksi opiskelijayhteisössä puuttuu ja koetaan yksinäisyyttä. Opiskelijat kokevat entistä enemmän stressiä ja uupumusta nyt poikkeusoloissa. Tutkimuksen mukaan vuonna 2020 Helsingin yliopiston opiskelijoista 60 prosenttia koki uupumusta korona-aikana. Etäopiskelun vuoksi yhteisöllisyyden kokemus ja vertaistuki, jotka ovat usein ovat merkittävä tuki opiskelussa jaksamiseen, voivat puuttua.

Vertaistuen saaminen opiskelutehtäviin voi olla hankalampaa etäopiskelun aikana senkin vuoksi, että jotkut opiskelijoista eivät ole tavanneet eivätkä tunne muita ryhmäläisiä. Silloin voi olla kynnys ottaa yhteyttä muihin. Lisäksi ammattiin opiskelevat ovat olleet huolissaan opintojen etenemisestä, kun opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia ja näyttöjä. Etäopiskelu voi itsestään jo olla uuvuttavampaa kuin lähiopiskelu. Itsekin olen huomannut, että etäopiskelu vaatii enemmän keskittymistä varsinkin, jos opiskelee kotoa.Nuori voi kokea haastavaksi hakea apua eikä välttämättä tiedä, mistä lähteä etsimään itselleen apua. Vaikka mielenterveyden ongelmista puhutaan yhä avoimemmin, omasta tilanteestaan puhuminen voi tuntua vaikealta. Tilannettaan saattaa hävetä ja voi olla pelko leimaantumisesta mielenterveyteen liittyen.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään 22.4.2021 ja teemana on osallisuus ja oikeus apuun. Nyyti ry:n #Avunarvoinen-kampanjalla halutaan tuoda tietoon, millaista apua voi saada sekä kannustetaan jakamaan kokemuksia avun hakemisesta ja saamisesta. Opiskelijoita myös rohkaistaan hakemaan apua silloin, kun kokee tarvitsevansa sitä. Joskus avun saaminen voi kestää kauan, eikä tarvittavaa apua heti löydy. Se voi olla turhauttavaa, mutta avun etsimistä kannattaa jatkaa, sillä apu voi löytyä lopulta pienen mutkan kautta. Jokainen on tärkeä ja avun arvoinen.

Kampanja pyörii somessa 12.-23.4.2021. Sinä aikana halutaan herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä ja kannustaa etänä erilasiin tekoihin, jotka tukisivat ja parantaisivat mielen hyvinvointia. Tärkeää olisi saada tietoa myös avun tarjoajista ja matalan kynnyksen paikoista nuorille. Omalla avoimuudella ja jakamalla omia kokemuksia voi saada toisen ihmisen kokemaan olevansa avun arvoinen.Kampanjaan voi osallistua monella tapaa. Etänä voi esimerkiksi kerätä porukkaa yhdessä pohtimaan, mitkä asiat tai teot tukisivat mielen hyvinvointia opiskelijayhteisössä. Ideoiden toteutusta voi miettiä ja yhdessä voi löytää myös voimavaroja poikkeusaikaan. Osallisuutta voi tukea esimerkiksi haalarimerkkien ompelu yhdessä etänä. Varapäreestä julkaistaan postauksia someen kampanjan aikana. Varapäre järjestää myös opiskelijoiden mielenterveyspäivän Kiuruvedellä yhdessä lukiolaisten kanssa.

-Enni


Lähde: https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/tietoa-teemasta2021/

Kuva: https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/materiaalipankki2021/

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Uusi toiminnanjohtaja Kaisa esittäytyy

Uusi paikka-auki työntekijä Inka esittäytyy

Paikka auki – Polku kohti uutta