Ihmissuhteet ovat tärkeitä meille jokaiselle. Hyväksy ja tule hyväksytyksi yhteisöissä.

Erilaiset ihmissuhteet kuuluvat jokaisen ihmisen elämää, alusta loppuun saakka. Luomme alusta alkaen suhteita kanssa ihmisiimme ja ensimmäiset ihmissuhteet muodostuvat useimmiten omista vanhemmista ja muista perheenjäsenistä tai sukulaisista. Myöhemmässä vaiheessa kuvioihin tulee ystävät hoidosta ja koulusta, ystävät opiskelun kautta, parisuhde, suhde omiin lapsiin ja työyhteisön ihmissuhteet. Ihmisillä on tarve kuulua johonkin ja ihminen tarvitsee sosiaalisia kontakteja toisiin ihmisiin. Voisi sanoa, että olemme laumaeläimiä. 

Hyvät ihmissuhteet ja erilaiset yhteisöt tukevat meidän hyvinvointia. Päinvastoin taas huonot ihmissuhteet ja haastavat yhteisöt vievät meiltä energiaa ja voimavaroja jota kautta hyvinvointimme kärsii. Ihmissuhteilla on meihin siis valtavan suuri vaikutus. On tärkeää, että tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön ja jossa kokee olevansa tasavertainen, tietää, että on joku jollekka voi soittaa kun kaipaa juttuseuraa, tietää, että riittää sellaisena kuin sekä tulee aidosti kuulluksi ja kohdatuksi.

Meistä jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Haluamme kokea, että olemme tärkeitä ja meitä ymmärretään.


Ihmissuhteet muuttuvat ajan kanssa. Toiset ihmissuhteet kestää koko elämänajan ja toiset voivat hiipua pois. Ihmissuhteiden ylläpitäminen vaatii itseltä myös aikaa ja tahtoa, että ne säilyy. Elämässä voi olla myös hetkiä jolloinka tietyt ihmissuhteet jäävät hieman taka-alalle erilaisista syistä johtuen ja myöhemmin ne taas vahvistuu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä ihmissuhteet olisivat vähäisempiä tai ne kuihtuisi pois. Nämä säilyy kyllä ja tiedät niiden olemassaolon mutta ne ovat elämässä mukana eri tavalla.

Itse koen, että läheisimpien ystävien kanssa jotka asuvat toisella paikkakunalla on tullut viime vuosien aikana pidettyä vähemmän yhteyttä. Vähäinen yhteydenpito selittyy pitkälti sillä, että kaikilla on ruuhkavuodet menossa. Silti kun muutaman kerran vuodessa pääsemme näkemään ja viettämään aikaa aivan rauhassa, juttu jatkuu siitä mihinkä viime kerralla jäi ja heistä saa valtavan määrän lisä energiaa arkeen. Joskus harmittaa, että suurin osa läheisistä ystävistä asuaa kauempana mutta onneksi heitä asuu myös tässä lähellä.

Itselleni tärkeisiin ihmissuhteisiin kuuluu oma ja lapsuuden perhe ja muutaman sukulaiset, spesiaali mainintani anoppini. Olen joka päivä kiitollinen heidän olemassa olostaan ja siitä, että tiedän saavani heiltä tukea ja apua silloin kuin sitä tarvitsen. Se luo valtavan suuren henkisen turvan itselleni ja kannattalee huonoinakin päivinä minua eteenpäin.Vielä mainittakoon omat työkaverini, ihmiset joiden kanssa olen toiseksi eniten tekemisessä arjessa oman perheeni lisäksi. Hyvät työkaverit on tärkeä osa hyvinvointia. Pystyn luottamaan heihin ja tiedän, että vedämme yhtä köyttä työpaikalla ja haluamme aidosti auttaa työssämme ihmisiä ja kehittää mielentereveyspalveluita alueellamme. Huono työyhteisö, huono työilmapiiri latistaa ihmistä ja vie valtavasti energiaa pois. Jos tuntuu siltä, että näin on niin on syytä pohtia työpaikan vaihtamista ennen kuin oma hyvinvointi mene huonompaan suuntaan.

Ihmissuhteiden merkitys korostuu meillä täällä Varapäreen kohtaamispaikassa. Monelle kävijälle tärkein asia, mitä he saavat ja haluavat toiminnastamme on TOISTEN IHMISTEN LÄSNÄOLO, YHDESSÄ TEKEMINEN JA JUTTELEMINEN.

Toiminnassamme korostuu osallisuuden kokemus ja yhteisöllisyys, joita pidämme Varapäreen tärkeinä arvoina säilyttää tulevaisuudessakin. Haluamme toiminnan kautta tarjota positiivisia kokemuksia ihmissuhteita, tunteen siitä, että heidät hyväksytään ja Varapäre on yhteisöllinen. 

Ollaan kiitollisia ihmissuhteistamme ja vaalitaan niitä rakkaudella.

-Johanna-

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Uusi toiminnanjohtaja Kaisa esittäytyy

Uusi paikka-auki työntekijä Inka esittäytyy

Yksi tarina kiusaamisesta