Tunteet saa tuntua. Tunnetaitojen merkitys elämässä.

Tunteet.
Niin, tunteet kuuluvat meidän jokaisen elämään, joka päivä, joka tunti, joka minuutti ja joka sekuntti. Ne ova läsnä koko ajan. Tunteet tuntuu ja ne saakin tuntua. Tunteet kertoo meille viestiä, ne kertovat meidän syvästäkin tunteista ja tarpeista joita kaipaamme. Tunteet on moninaisia ja joskus ne jopa tuntuu monimutkaisilta. Tunteet kertoo kuitenkin meille paljon kun niitä pysähtyy "kuuntelemaan". 
Tunteet on meille tärkeitä, elämä olisi loppuunsa aika tylsää ilman mitään tunteita.. vai mitä olet mieltä?

Tunnetaidoista on viime vuosina ryhdytty puhumaan entistä enemmän ja tunnetaitoihin kiinnitetään paljon enemmän huomiota nykypäivänä varhaiskasvatuksessa ja koulu maailmassa. Tunntetaidoista puhutaan jo neuvolassa vanhempien kanssa. Itse kun olin pieni en musita, että tunnetaidoista olisi niinkään puhuttu tai niitä olisi opetettu. Tunnetaitoja opittiin satujen, lastenohjelmien ja sosiaalisten kontaktien kautta (ihan niin kuin edelleenkin). On mahtavaa, että tunnetaitoihin kiinnitetään nykyään enemmän huomiota. Tunnetaidot kun on meille jokaiselle tärkeä taito ja onneksi sitä pystyy läpi elämän kehittämään.Tunnetaidot ovat sitä, miten kohtaamme itsessämme ja ympärillämme tapahtuvia asioita. Tunnetaidot näkyvät käyttäytymisessämme, suhtautumisessamme niin itseemme kuin toisiimme sekä tunnetaidot näkyvät meidän henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissakin. Lapsena tunnetaidot tukee ihmiseksi kasvamisessa, itsetunnon kehityksessä, itsetuntemuksen kasvussa ja ihmissuhteissa. Hyvät tunnetaidot suojaa meitä elämän kolhuilta ja vastoinkäymisiltä paremmin.

Mitä tunnetaitoihin sitten tarkemmin kuuluu tarkemmin? Puhutaan kuitenkin aikas isosta kokonaisuudesta. Tunnetaitojen merkitys selkiytyy kun sitä palastellaan pienempiin osiin ja mihinkä kaikkeen se oikeasti vaikuttaa.

Sosiaaliset taidot
-kyky tunnistaa ja ymmärtää toisten tunteita
-empatiakyky
vuorovaikutustaidot ja yhteyden rakentaminen
-kyky ottaa erilaisuutta ja toisten tarpeita huomioon
-ristiriitojen ratkaisutaidot

Itsetuntemus
-terve minäkuva ja rajat
-yhteys itseen ja siihen millainen olen
-joustavuus ja hyväksyntä
-omia tarpeita tyydyttävät valinnat
-itsemyötätunto

Oppiminen ja kehitys
-myönteiset tunteet ja stressinsäätelytaito lisäävät oppimista
-oman toiminnan ohjaus ja sinnikkyys vahvistuvat
oman potentiaalin vahvempi hyödyntäminen

Terveys
-immuunipuolustus paranee
-hengitys syvenee
-omaa hyvinvointia edesauttavia valintoja
-kehon tulehdustilat vähenevät tunneilmaisun vapautumisen myötä
-riskit tunneliitännäisiin sairauksiin ja oireisiin, kuten sydänsairauksiin ja masennukseen vähenevät

Nämä lisääntyvät:
-levollisuus
-sisäinen turvan kokemus
-itseluottamus
-myönteinen elämänasenne
-itsensä rohkeampi ilmaiseminen ja puolustaminen
-elämänhallinnan tunne
-elämän merkityksellisyyden tunne

Sekä hyvien tunntetaitojen kautta ihmissuhteiden luominen ja niiden ylläpitäminen on helpompaa!


Voi siis lyhykäisyydessään todeta, että tunnetaidot vaikuttaa todellakin kokonaisvaltaisesti meihin, niin henkisesti kuin fyysisestikin!Olen oman työkokemukseni kautta huomannut, mitenkä hakoteillä lapset ja nuoret voivat olla tunnetaitojen kanssa. Ihmissuhteiden solmiminen tai niiden ylläpitäminen on erittäin haastavaa, elämänhallinta on aivan hukassa, elämää ei koeta hyväksi eikä merkitykselliseksi, monella on ollut juurikin "hälläväliä"-asenne elämän suhteen, paljon erilaisia pelkotiloja ja tunteita ei osata ilmaista vaan monesti ne pakkaantuu ja ne puretaan vihan kautta tai toisinpäin, ollaan hiljaisia ja syrjäänvetäytyneitä. Omasta mielestäni onkin hyvä, että tunnetaitojen merkitykseen kiinnitetään paljon huomiota. Tunteiden ilmaisuun ja tunteiden käsittelyyn sekä tunteiden hyväksymiseen hyvin tunnetaitojen kautta myöhemmässä vaiheessa voi olla erittäin haastavaa ja raskasta. Ja myöhemmässä vaiheessa elämässä voi olla muitakin haasteita mukana.

Olemme Varapäreessä kehittämässä pienille lapsille suunnattua tunnetaitoja kehittävää työmenetelmää jota pääsemme testaamaan nyt syyskuussa ensimmäistä kertaa. Ennaltaehkäisevän työn merkitystä tulee korostaa ja myös meidän on tärkeää edistää mielenterveyden hyvinvointia jo etukäteen. 

Tunnetaitoja kannattaa opetella ja kehittää meidän jokaisen. Ja on tärkeää, että aikuiset opettavat sitä myös lapsille ja nuorille. 

Tässä sinulle juuri tähän hetkeen ja päivään kolme hyvinvointiasi edistävää tapaa toimia tunteiden kanssa, kun olet ne tunnistanut:
1. Toivota tunne tervetulleeksi. Hyväksy, että nyt saa olla näin. Anna tunteen olla ja muuntua ajallaan. Älä takerru siihen.
2. Sukella tunteen ytimeen aktiivisesti. Halua ymmärtää ja kuulla se. Tutki ja kuori sen alta syvemmät tunteet kehollisesti, kirjoittaen, maalaten jne. Anna tunteiden kertoa viestinsä, sitten hajota ja hälvetä.
3. Päästä tunteesta tietoisesti irti. Anna tunteen mennä. Anna tunteen mennä kehosi ja mielesi läpi, suuntaa itseä toimimaan tunteesta huolimatta rakentavasti.

Tunne saa tuntua.Tunne rikasta päivää toivottaa
-Johanna-Lähde:
Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Veeran tervehdys ja ajatuksia ystävyydestä!

Uusi toiminnanjohtaja Kaisa esittäytyy

Tuleeko sinusta isona taiteilija?